English (United States) Persian (Iran)
امروز: جمعه، 01 تير 1397 
English (United States) Persian (Iran)
خبر

چاپ

شهرام‌فر، مدير اداره درآمد شهرداري قزوين خبر داد؛

اعطاي تسهيلات ويژه براي پرداخت عوارض خودرو و نوسازي معوقه در شهر قزوين

مدير اداره درآمد شهرداري قزوين از اعطاي تسهيلات تشويقي به ميزان 100 درصد جريمه ديرکرد پرداخت عوارض خودرو خبر داد و گفت: فرصتي محدود براي استفاده از تسهيلات ويژه براي پرداخت عوارض خودرو و نوسازي معوقه براي نخستين بار در قزوين براي شهروندان فراهم شده است.

مدير اداره درآمد شهرداري قزوين افزود: برابر بند (و) ماده 46 قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض موضوع ماده 43 اين قانون درخصوص پرداخت عوارض خودرو پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي 2درصد  به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود و برابر ماده 14 قانون نوسازي و عمران شهري، مؤدياني که تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون (قانون نوسازي و عمران شهري) را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي 9 زيان ديرکرد در سال به نسبت مدت تأخير خواهند شد.

وي بيان کرد: شهرداري در راستاي وصول مطالبات، ايجاد انگيزه براي پرداخت عوارض خودروهاي موجود در شهر قزوين و ممانعت از پرداخت عوارض خودرو در شهرهاي همجوار و تسويه بدهي‌هاي معوقه موديان بابت عوارض خودرو و عوارض نوسازي و تشويق براي پرداخت هاي نقدي، با تنظيم و ارسال لايحه به شوراي اسلامي شهر و اخذ مصوبه، زمينه و بستر مورد نياز براي پرداخت عوارض معوقه را فراهم کرد.

 شهرام‌فر گفت: برابر مصوبات اخذ شده، با پرداخت نقدي بدهي‌هاي معوقه عوارض خودرو و عوارض نوسازي تا پايان بهمن ماه سال 1396 تسهيلات تشويقي به ميزان 100درصد جريمه ديرکرد به آنها اعطا مي شود.

شهرام فر با بيان اينکه عوارض ساليانه خودرو سهم به نسبتا اندکي است که مالکان خودرو براي جبران عوارض بي شمار ناشي از تردد خودروها در شهر مي‌پردازند، افزود: اين مبلغ در مقابل هزينه‌هاي بسيار بالايي که شهرداري‌ها براي حمل و نقل، ترافيک و مبلمان شهري متحمل مي‌شوند، غير قابل قياس است.

مدير اداره درآمد شهرداري قزوين اظهار کرد: شهروندان قزويني مي ‌توانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت و شهرداري منطقه يک شهرداري عوارض ساليانه خودرو  خود را پرداخت و همچنين مي توانند با مراجعه به مناطق سه گانه شهرداري و اخذ فيش عوارض نوسازي ملک خود نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

پايان پيام 

  •  
     
صفحه اصلي  |  معاونت  |  مديريت ها  |  مجموعه قوانين و مصوبات  |