آگهی مزایده - مزایده فروش 16 قطعه زمین درشهرقزوین به صورت نقد و اقساط - شهرداری قزوین