آگهی مناقصه اجرای پروژه گسترش ساختمان اداری واقع در آرامستان بهشت فاطمه(س) - شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین)

فراخوان آگهی مناقصه (یک نوبته)

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 443/د/1398/30 مورخ 98/06/28 اجرای پروژه گسترش ساختمان اداری واقع در آرامستان بهشت فاطمه(س) را به پیمانکار دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌ طبق اسناد آگهی، می‌توانند حداکثر تا 10 روز از انتشار این آگهی جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  و یا جهت دریافت حضوری به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

  • تضمین شرکت در مناقصه 322,000,000  ریال می‌باشد.
  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 5-33368404-028