آگهی مناقصه -پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی شهرک دانش - شرکت بهسازان آینده قزوین

آگهی مناقصه (یک نوبته)

 

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 463/د/1398/30 مورخ 98/08/01 پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی شهرک دانش(بعد از سفت کاری تا پایان) را به پیمانکار دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌ طبق اسناد آگهی، می‌توانند حداکثر تا 10 روز از انتشار این آگهی جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا جهت دریافت حضوری به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 5-33368404-028