آگهی مناقصه انتخاب مشاور - انجام خدمات نظارت پروژه­ های شهرداری قزوین

آگهی مناقصه انتخاب مشاور

(به صورت یک مرحله ­ای – یک نوبته)

شهرداری قزوین در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب یک شرکت مشاور با حداقل پایه 3 مرتبط (گروه شهر سازی- معماری) جهت انجام خدمات نظارت پروژه­ های احداث سوله ورزشی شرق باهنر، پارک شقایق 2 و پارک سه هکتاری سرتک مهدیه؛ که در منطقه دو شهرداری قزوین واقع می­باشند؛ با شرکت­های دارای صلاحیت اقدام نماید. برآورد کل اولیه مجموع سه پروژه 6/194/125/978 ريال و مدت اولیه احداث سوله ورزشی شرق باهنر در حدود 18 ماه و پارکهای شقایق 2 و سه هکتاری سرتک مهدیه در حدود 12 ماه شمسی می­باشند. متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی، جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه، به آدرس اینترنتی  www.qazvin.ir و یا به واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند.

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می ­باشد.

تلفن تماس :  33239283-028 و 33237005 – 28