آگهي مناقصه - پروژه های منطقه 2 شهرداری قزوین

آگهي مناقصه یک مرحله ای

        شهرداري منطقه دو در نظر دارد پروژهای مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه عمومي تا مرحله بهره برداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند حداكثرظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي جهت آگاهي و دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهرداري دررد ياقبول پيشنهادات مختار است.

 

  1. پیاده رو سازی بلوار مدرس حد فاصل سه راه عدل تا چهارراه محمد رسول الله تاسقف 14/945/000/000 ریال
  2. پیاده رو سازی بلوار مدرس حد فاصل چهارراه محمد رسول الله تا میدان شیخ حسن نصراله تاسقف 14/111/000/000 ریال
  3. مرمت و لکه گیری  آسفالت  ناحیه آزادگان  تا سقف  2/820/000/000 ریال
  4. مرمت و لکه گیری  آسفالت  ناحیه شهید بابایی تا سقف 3/470/000/000 ریال

 

تلفن تماس:33320917

 

تلفن تماس:33320917