آگهي مناقصه -احداث پارک سرتک، پروژه بهسازی معابرسطح منطقه - شهرداري منطقه دو

آگهي مناقصه یک مرحله ای

 

 شهرداري منطقه دو در نظر دارد پروژه های  مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه عمومي تا مرحله بهره برداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند حداكثرظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي جهت آگاهي و دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهرداري دررد ياقبول پيشنهادات مختار است.

  1. احداث پارک سرتک  )ولایت )  ,ضلع شمال غربی میدان سید حسن نصراله به مبلغ 75/879/442/667 ریال
  2. پروژه بهسازی معابرسطح منطقه دو به مبلغ 2/347/355/537 ریال
  3. پروژه مرمت و نگهداری معابر,جدول ,دال و دریچه سطح منطقه دو قزوین ناحیه شهید بابایی مبلغ 3/106/246/747 ریال

 

تلفن تماس:33320917