دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

افظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین:

پروژه مطالعه و بررسی راهکارهای مدیریت ترافیک هسته مرکزی شهر در حال انجام است

حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه مطالعه و بررسی راهکارهای مدیریت ترافیک هسته مرکزی شهر با رویکرد انتظام بخشی تردد، کاهش آلودگی زیست محیطی و صوتی، افزایش و تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی و حمل و نقل سبز و تسهیل در استفاده از کاربری های مختلف سطح شهردر حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ محمد اسماعیل حافظی گفت: با عنایت به افزایش سرانه مالکیت خودرو طی سالهای اخیر و به مرور زمان افزایش میزان ترافیک علی الخصوص در مناطق مرکزی شهر قزوین و ایجاد صف های طولانی ترافیک در معابر مذکور و در پی آن افزایش زمان سفر و نارضایتی شهروندان، این پروژه در دستور کار قرار گرفت.

حافظی افزود: این سازمان ضمن بررسی وضعیت موجود، اقدام به طراحی و ارائه طرح مناسب جهت مدیریت تردد در محدوده مورد مطالعه نموده و در پایان طرح ها و نقشه های پیشنهادی برای اصلاح مشکلات موجود ارائه می نماید.

پایان پیام/

تصاویر مرتبط