آب انبار مسجد جامع در جلو خان مسجد جامع قرار دارد. به گواه کتيبه ورودي آن در زمان سلطنت شاه سليمان صفوي(1104-1077 ه . ق) ساخته شده است. سر در آب انبار داراي طرحي ساده و فاقد هر گونه تزيين است. راه شير آب انبار داراي سي و هفت پله سنگي و مخزن آن گنجايش 1800 متر مکعب آب را دارد. جنس ديواره هاي آن از شفته آهک و به قطر 2.4 متر است.