از توابع بخش کوهين با مختصات جغرافيايي 49درجه و 42دقيقه طول شرقي و 36درجه و25دقيقه عرض شمالي در فاصله 10کيلومتري جاده قزوين – رشت قرار دارد.

آب چشمه معدني يله گنبد از دسته آبهاي معدني بيکربناته کلسيک آهن و گازدار خيلي گرم مي باشد. استحکام در اين آب به سبب وجود گاز کربنيک و گرماي آن تسکين دهنده و ضد درد مي باشد . مي توان از اين آب در درمان بيماريهاي عصبي _ مفصلي ، رماتيسم و عصبي استفاده نمود . آشاميدن آن نيز در کار دستگاه گوارش ، کبد و مجاري صفرا و بيماريهاي معدي و روده اي و نيز بيماريهاي تغذيه اي موثر مي باشد .